Πτυχία

Βασικοί, αξιόπιστοι και μόνιμοι συνεργάτες μας είναι τα πανεπιστήμια του Cambridge, του Michigan και το ESB.

Τα πτυχία τους είναι αναγνωρισμένα από όλο το κόσμο, τον ΑΣΕΠ και συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις προκυρήξεις.

Είναι βέβαια αρκετά απαιτητικά, αλλά αυτό βοηθάει στο να ανέβει το επίπεδο γνώσεων των μαθητών, τόσο ώστε να επιτυγχάνουν στις εξετάσεις τους σε μεγάλο ποσοστό.