Οδηγίες για μαθήματα online

Πώς θα γίνουν τα μαθήματα online

 

 Τα μαθήματα θα γίνονται μέσα από την πλατφόρμα https://zoom.us/ .

 

Τι θα χρειαστεί να κάνετε εσείς

 

 Θέλουμε να στείλετε ένα e-mail στο charis.anastasiadis@yahoo.com με το ονοματεπώνυμο του κάθε παιδιού και το όνομα της καθηγήτριάς του, ώστε να στείλουμε με απαντητικό mail τους κωδικούς και τον σύνδεσμο τον οποίο θα πατάτε, για να συνδεθείτε με την κάθε καθηγήτρια. Αφού πατήσετε τον σύνδεσμο , ακολουθήστε τις οδηγίες.  Ο σύνδεσμος αυτός θα είναι μόνιμος και θα πρέπει να μην τον χάσετε, να τον αποθηκεύσετε και να τον έχετε εύκαιρο, για να μπορεί ο κάθε μαθητής να συνδέεται κάθε φορά με το μάθημα.

 

Εδώ υπάρχουν οδηγίες για το πώς να συνδεθείτε : https://www.youtube.com/embed/hIkCmbvAHQQ?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1

 

Εδώ υπάρχουν οδηγίες για το πώς να διαχειριστείτε τον ήχο από τα ηχεία και το μικρόφωνό σας σε περίπτωση που συναντήσετε δυσκολίες : 

https://www.youtube.com/embed/-s76QHshQnY?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1

https://www.youtube.com/watch?v=OMTW8cf3RaI&ab_channel=el01227

 

Τι χρειάζεστε

 

  Για να παρακολουθήσετε το μάθημα χρειάζεστε υπολογιστή με κάμερα και μικρόφωνο (τα laptop τα έχουν ενσωματωμένα αυτά) ή tablet ή smartphone. Προσπαθήστε κατά τη διάρκεια του μαθήματος να μην επιβαρύνουν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας τη σύνδεση στο Internet , να είναι το παιδί κοντά στο router και να είναι σε κάποιο χώρο όπου θα μπορεί να παρακολουθεί αναπόσπαστο το μάθημα. Όσο αφορά τους μαθητές του δημοτικού σχολείου καλό θα ήταν να είναι οι γονείς εύκαιροι ή κοντά τους διακριτικά , τουλάχιστον στα αρχικά μαθήματα, σε περίπτωση που συναντήσουν δυσκολίες με τη σύνδεσή τους.


Με εκτίμηση 

Η διεύθυνση