Πρ. Σπουδών

Αγγλικά

Για την Αγγλική Γλώσσα, στο φροντιστήριό μας λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα.

Για κάθε ένα από τα παρακάτω τμήματα, μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες πατώντας το αντίστοιχο τμήμα από τη λίστα στα αριστερά.

Τμήματα Αγγλικών

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας