Πρ. Σπουδών

Τμήματα ενηλίκων

Στο φροντιστήριό μας λειτουργούν τμήματα ενηλίκων.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα τμήματα ενηλίκων που λειτουργούν επικοινωνήστε μαζί μας.